Schudden: wondermooie wisseltrucs rond ontgoochelde ziel ★★★★

23 januari 2015

Door Gerrit Jan Tempeman van de Stentor.

Het lijkt een eenvoudig blankhouten blok, daar op het podium in Harderwijk. Een heel normaal theaterobject, zonder fleur of franje. Zodra de beide heren van cabaretduo Schudden goed en wel achter de coulissen vandaan zijn gekomen, verandert datzelfde doodgewone decorstuk echter zowaar in een waarachtig wondertoneel. Achteloos klappen Emiel de Jong en Noël van Santen de echtelijke slaapkamer van burgerpaartje Henk en Els om. Het is namelijk tijd om op te staan. Hoofdpersoon Henk moet naar zijn werk. Geruisloos verdwijnt vrouwlief Els onder het paneelplankier, om in enkele ogenblikken tijd plaats te maken voor een keurig geklede bedrijfsbaas. Het golvende dekbed van de twee deint in Henks dromen als woelig water op en neer tijdens een storm en spoelt even later in een kolkende kleurstroom door het toilet.

Dankzij een levendig lichtplan en harmonische geluidseffecten sprankelen deze visuele vondsten het publiek toe. Alle technieken zijn nauwgezet op elkaar afgestemd. Tussen de bedrijven door kleedt de guitige Van Santen zich met het grootste gemak om tot loodgieter, officier of Arabier.

Ondertussen verliest De Jong alias Henk zich steeds verder in wezenloze waanvoorstellingen. Deze surrealistische en tragikomische scènes werken in het begin nogal vervreemdend. De warrige geestesschimmen van Henk laten zich aanvankelijk maar moeilijk vangen en spoken ogenschijnlijk zonder reden om hem heen. Tegelijkertijd versterkt de zinsbegoocheling in Perrongeluk ofwel Henk juist zijn voelbare onbehagen. Naarmate de bezoekers hem beter leren kennen, wordt de rol van alle tegenspelers bovendien duidelijk opgehelderd.

Het tiende cabaretprogramma van de succesvolle Van Santen en De Jong geeft welbeschouwd een heel treffend beeld van het menselijk bestaan, waarin het verleden niet zomaar vergeten is. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken, maar Schudden maakt in ieder geval wel een fraaie voorstelling van een gekweld gevoelsleven.

www.schudden.nu - speellijst